Home
Domov Kronika Projetky 2% Z DANE O nás Kontakt

MC VČIELKA
ZŠ Rozkvet 2047
017 01 Pov. Bystrica
vcielka_logo.gif, 2,8kB
tel: 0949 391 530
Kde nás nájdete...

najdete-nas-na-facebooku150.png, 4,2kB


Mesto Považská Bystrica poskytlo MC Včielka finančnú dotáciu.

Ďakujeme.
Ďakujeme všetkým darcom 2% dane.
Peniaze budú použité na nájomné.

VAŠE 2 % Z DANE

MÔŽETE AJ TENTO ROK VENOVAŤ

MATERSKÉMU CENTRU VČIELKA


Údaje, ktoré potrebujete:
SÍDLO ORGANIZÁCIE: Materské centrum VČIELKA
Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36128520
PRÁVNA FORMA: Občianske združenie
BANKOVÉ POJENIE: SK91 8330 0000 0021 0180 0663, Fio banka a.s

ČO SÚ TO 2% Z DANE?
Sú to peniaze, ktoré musíte odviesť štátu, ale Vy sami môžete rozhodnúť, na čo budú použité. Ak Vy neurčíte, komu majú Vaše peniaze pomôcť, automaticky sa odvedú do štátneho rozpočtu.

Minimálna hodnota 2%
- fyzické osoby 3 €
- právnické osoby – minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8 €.

AKO POSTUPOVAŤ?
Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:
1. Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov zamestnávateľ
Do 15.2.2023
- požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
- požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva POTVRDENIE o zaplatení dane

Do 30.4.2023
- vypíšte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane a podajte obe tlačivá POTVRDENIE aj VYHLÁSENIE na daňový úrad podľa miesta bydliska alebo to prineste do MC.
(3% - dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2022 min. 40 hodín dobrovoľnícky)

2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie (DP) samé.
31.3.2023 - v rámci tlačiva daňového priznania poukázať 2% z dane pre naše MC. Do DP treba vpísať potrebné údaje o MC.

3. Právnické osoby môžu do 31.3.2023 alebo v lehote predĺženia podania DP poukázať určité 1,0% (2%) z dane v prospech jedného (minimálne 8 €), alebo viacerých prijímateľov. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.

Podrobnosti na www.rozhodni.sk

ĎAKUJEME VÁM A PROSÍME O VAŠU POMOC AJ TENTO ROK


Domov| Pripravujeme| Poradne| Kronika| Projekty| 2% z dane| O nás| Kontakt
© 2004-2022 MC VČIELKA   mcvcielka@mcvcielka.sk